Tin tức & Sự kiện

Tóm tắt những nội dung chính thay đổi trong thông tư 146/2011/TT-BTC so với Quyết định 94/2005/QĐ-BTC theo thông tư này như sau: