Dịch vụ

Bảo mật, bảo trì và tối ưu hóa mạng
Giúp quý khách bảo trì hệ thống một cách chuyên nghiệp, đối với dịch vụ này, chúng tôi sẽ đảm bảo tính hoạt động liên tục của hệ thống của quý khách thông qua việc phát hiện kịp thời và khắc phục những rủi ro về phần mềm, phần cứng trong quá trình thực hiện việc bảo trì.

 

Bảo mật hệ thống mạng

 

Cung cấp, triển khai các giải pháp bảo mật mạng, an toàn dữ liệu cho doanh nghiệp
Kiểm tra, tư vấn tăng cường an ninh mạng cho hệ thống công nghệ thông tin doanh nghiệp
Phục hồi hệ thống, khôi phục dữ liệu
Đào tạo kỹ thuật, đào tạo nâng cao nhận thức bảo mật


Tối ưu hóa hệ thống mạng

 

Chúng tôi sẽ giúp quý khách đánh giá lại hoạt động của hệ thống một cách bài bản từ đó cải thiện được những hạn chế, khắc phục các yếu điểm của hệ thống hiện tại hoặc đưa ra giải pháp nâng cấp bổ sung, thay thế nếu cần để sử dụng tối đa công suất và năng lực hiện có.